Kontakt

International Publishing Service Sp. z o.o.

 

ul. Piękna 31/37
00-677, Warszawa

tel. +48 22 628 60 89
fax +48 22 621 72 55

books@ips.com.pl

 


NIP: 521-009-14-25
REGON: 008503031
Konto: BH I o/Warszawa; ul. Traugutta 7/9
Nr konta: 46 10301016 0000 0000 0753 9000
Sąd rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie,
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; KRS 0000017746;
Kapitał zakładowy 51.600 PLN

 

 


Wyświetl większą mapę
HOME  |  Dotacje Unii Europejskiej


IPS sp. z o.o.
ul. Piękna 31/37
00-677 Warszawa
Sąd rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie,
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; KRS 0000017746;
NIP 521-009-14-25; Kapitał zakładowy 51.600 PLN
Copyright © by International Publishing Service Sp. z.o.o. Designed by www.cesin.pl